4. Atrybucja

Najpierw trzeba 3. Inspect przed oglądania tej lekcji
Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Powrót do:ADVERTISING ACADEMY 2.0 > ANALIZA DANYCH