2. Przykładowa kampania na zimny ruch (cold traffic)

Najpierw trzeba 1. Wybór celu kampanii przed oglądania tej lekcji
Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Powrót do:ADVERTISING ACADEMY 2.0 > TWORZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ