3. Custom Audiences

Najpierw trzeba 2. Wybór Celu Kampanii przed oglądania tej lekcji
Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Powrót do:ADVERTISING ACADEMY > Tworzenie kampanii