2. Wybór Celu Kampanii

Najpierw trzeba 1. Case Study – Atomizer przed oglądania tej lekcji
Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Powrót do:ADVERTISING ACADEMY > Tworzenie kampanii