Najważniejszy krok w kryptowalutach – zapisz swoje klucze!

Czym są klucze publiczne i prywatne – Blockchain

Tworząc portfel w oparciu o implementacje technologii Blockchain, czyli kryptowaluty - generujemy zestaw kluczy, służący za cyfrowy podpis. Zrozumienie zasady działania kluczy jest bardzo ważne, bo dzięki nim odbieramy i kontrolujemy swoje środki, natomiast bez nich narażeni jesteśmy na stratę naszych kryptowalut. Warto wiedzieć zatem dlaczego ich kontrolowanie jest takie ważne.

Klucz publiczny

Gdy ktoś chce przesłać Ci jakąkolwiek kryptowalutę, potrzebuje do tego Twojego klucza publicznego, a dokładniej adresu publicznego. Można się nim dowolnie dzielić, ponieważ jedyną funkcją, jaką spełnia jest możliwość przesłania na niego środków z innego portfela. Klucz publiczny, sam w sobie jest bardzo długim ciągiem znaków, dlatego odpowiednio zahashowany, występuje w postaci adresu, np:

* 1FwdPTJ7jU9j8ed4BqJJj8VmhkigXGNHut - publiczny adres Bitcoin
* 0xC0f57c63488bb6309b596FcC635Ca0A3F4C67a27 - publiczny adres Ethereum

Ważne jest to, żeby pamiętać że nie można przesyłać każdej kryptowaluty na wszystkie adresy, ponieważ portfel, aplikacja lub giełda musi być w stanie odczytać token w danym standardzie, by go dla nas wyświetlić i udostępnić nam możliwość zarządzania nim.

Precyzując - jeśli wyślesz Ethereum na adres BTC lub Bitcoina na adres ETH to na zawsze utracisz swoje środki, ponieważ żaden portfel np. bitcoinowy nie odczyta zupełnie innego standardu, w którym napisana została dana kryptowaluta.

Natomiast, jeśli prześlesz na adres Ethereum tokeny zbudowane w oparciu o ten blockchain (standard ERC20), to będziesz mógł je odczytać - wystarczy, że użyjesz aplikacji, która daje taką możliwość. Pewność, że dany token posiada taki standard da Ci wejście na oficjalną stronę projektu i spojrzenie np. w whitepaper.

Klucz prywatny

Klucz prywatny oprócz bycia naszym hasłem, służy również do podpisania każdej transakcji. Zakładając, że takim kluczem nie powinniśmy się z nikim dzielić (skutkowałoby to udostępnieniem hasła do naszego portfela), cała sieć blockchain ma pewność, że środki zostały wysłane przez właściciela danego portfela.

Różni dostawcy portfeli, używają różnych funkcji hashujących, co skutkuje tym, że nasz klucz prywatny może występować w postaci zaszyfrowanej, jako np.

- ciąg następujących po sobie słów, w odpowiedniej kolejności (tzw. seed)
* cool pet hash motivate free gun pot stream doll great boring squeeze

- ciąg znaków, posiadający różną długość
* 6ed7jg98kl8d9a3lkgjd894hvu7s34lk29aowyf93lbig8a03ygee8dle3927gyd

Gdybyśmy podczas generowania nowego portfela, otrzymywali nasz klucz prywatny w postaci niezaszyfrowanej, otrzymalibyśmy ogromną ilość znaków, którą ciężko byłoby nam gdziekolwiek przepisać.

Ułatwiając zrozumienie pary kluczy, można rzec, że klucz (adres) publiczny to nasz numer konta bankowego, natomiast klucz prywatny, to nasze hasło, którego używamy by zalogować się do konta i uzyskać dostęp do naszych środków. 

Należy dodać, że nie wszystkie portfele i aplikacje dają nam możliwość wygenerowania kluczy prywatnych. W takim przypadku to właściciel, usługodawca danego portfela je kontroluje i tylko udostępnia nam możliwość korzystania z naszych środków przez swoją aplikację, które tak naprawdę to on kontroluje. Nie należy od razu zakładać, że usługodawca ma złe zamiary aczkolwiek dla spokoju ducha warto wybierać portfele i aplikacje, które przy tworzeniu konta dają nam zapisać i kontrolować nasz klucz prywatny.

Kody QR

Klucze publiczne oraz prywatne mogą występować również w postaci kodów QR.
Dzięki temu, skanując kod, możemy bez przepisywania, czy wklejania przesłać na ten adres środki, natomiast klucz prywatny możemy w ten sposób zaimportować do jakiejś aplikacji lub serwisu, który daje możliwość importu, w celu uzyskania dostępu do naszych środków.

Adres publiczny, jako kod QR

Ta metoda jest użyteczna, gdy chcemy np. dostać się do naszego portfela, który zapisany jest w postaci wygenerowanego paper wallet, czyli portfela papierowego.

Kody QR spełniają bardzo przydatną rolę w świecie kryptowalut, ponieważ możemy wpisać dowolną kwotę, którą chcemy otrzymać na swój portfel i druga strona po zeskanowaniu kodu (co trwa sekundę) może od razu wysłać nam ustaloną przez nas sumę. Takie rozwiązanie może doskonale sprawdzić się np. w restauracjach, gdzie produkty mają konkretne ceny.