4. Lookalike Audiences

Najpierw trzeba 3. Custom Audiences przed oglądania tej lekcji
Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Powrót do:ADVERTISING ACADEMY (GRATIS DO CASE STUDY) > Tworzenie kampanii